cover
16.05.2024
forumIdei

Parlament Europejski: prawodawca i przedstawiciel obywateli w systemie politycznym Unii Europejskiej

  • Karolina Borońska-Hryniewiecka

Parlament Europejski jest, obok Rady UE, główną instytucją ustawodawczą w Unii. Rola prawodawcza PE polega na uchwalaniu wespół z Radą UE różnych przepisów prawa unijnego. Warto pamiętać, że w dzisiejszej zintegrowanej i współzależnej Europie każde zagadnienie, które jest istotne na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, ma również swój wymiar unijny. W tym kontekście znaczenie PE dobrze obrazuje fakt, iż współdecyduje on o kształcie prawodawstwa w ponad 80 obszarach unijnych polityk publicznych obejmujących kwestie o fundamentalnym znaczeniu dla przeciętnego obywatela, takich jak rolnictwo, rybołówstwo, polityka klimatyczna, energetyczna, ochrona pracowników i konsumentów, a także polityka migracyjna i azylowa – pisze w analizie forumIdei Fundacji Batorego dr hab. Karolina Borońska-Hryniewiecka.