cover
04.11.2021
forumIdei

Pandemia i pamięć. Kilka uwag krytycznych

  • Lech Nijakowski

Chociaż wiele krajów na świecie upamiętniło osoby zmarłe na skutek pandemii COVID-19, w Polsce nie doszło do żadnego państwowego aktu upamiętnienia, co szczególnie dziwi w kraju, który tak duża wagę przywiązuje do pamięci zbiorowej. Lech Nijakowski analizuje symboliczną moc społecznych rytuałów upamiętniania i odpowiada na pytanie, dlaczego ofiary pandemii okazały się dla państwa niewygodne.