cover
16.12.2021
forumIdei

Pakt uczciwości. Społeczny monitoring zamówień publicznych

  • Grzegorz Makowski
  • Karolina Szymańska
  • Katarzyna Tuzinek
  • Marcin Waszak
  • Mirela Korsak-Koledzińska

Raport z realizacji inwestycji i podsumowanie pilotażu w ramach paktu uczciwości – stworzonym przez Transparency International mechanizmu włączania obywateli w procesy decyzyjne, jakimi są zamówienia publiczne. Jednocześnie jest to mechanizm partycypacji i obywatelskiego monitoringu zamówień publicznych pod kątem zagrożenia nieprawidłowościami, korupcją i innymi nadużyciami. Celem paktów jest dbanie o realizację zamówienia publicznego w taki sposób, żeby chronić interes publiczny. Środkiem do realizacji tego celu jest włączenie w proces udzielania zamówień publicznych strony społecznej – obserwatora.