cover
17.07.2023
forumIdei

Nowelizacja Kodeksu wyborczego

  • Aldona Domańska
  • Magdalena Wrzalik

Przedstawiamy najistotniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023, poz. 497), które mogą wywołać wątpliwości interpretacyjne lub komplikacje w ich stosowaniu. Analizie poddane zostały regulacje, które skutkują najdalej idącymi zmianami w przepisach Kodeksu wyborczego. Z uwagi na obszerny charakter regulacji dotyczącej nowej instytucji – Centralnego Rejestru Wyborców – zagadnieniu temu zostanie poświęcone osobne opracowanie.