cover
16.02.2022
forumIdei

Nieuniknione wyzwanie solidarności międzypokoleniowej

  • Paweł Marczewski

Komentarz o wyzwaniach rozwojowych wynikających z malejącej liczebności i starzenia się Polek i Polaków. Wyniki Spisu Powszechnego z 2021 roku dowodzą, że wyzwania te należy podjąć już dzisiaj. W przeciwnym przypadku w kolejnych dekadach będziemy żyli w społeczeństwie nie tylko starszym, lecz także coraz silniej zatomizowanym, coraz bardziej nierównym ekonomicznie i coraz biedniejszym.

18 lutego o godz. 18:00 zapraszamy na debatę „Demografia i polityka. Refleksje po spisie powszechnym”.