cover
22.11.2021
forumIdei

Murem za Polską

  • Szymon Ananicz

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest potrójnym zagrożeniem dla Polski – dla jej terytorium, systemu konstytucyjnego oraz najbliższego otoczenia międzynarodowego. Możemy z niej wyjść obronną ręką pod warunkiem wystudzenia sporu politycznego i rozpoczęcia współpracy różnych środowisk, przede wszystkim większości rządzącej i opozycji.