cover
20.06.2023
forumIdei

Media społecznościowe i wybory

  • Dominik Batorski
  • Krzysztof Izdebski

Agencja Cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej (ENISA) opublikowała w listopadzie 2022 roku kolejny raport dotyczący zagrożeń wynikających z korzystania z nowych technologii. W raporcie wymieniono m.in. również wzrastającą aktywność związaną z szerzeniem dezinformacji wymierzonej w prawidłowość przebiegu procesu wyborczego. Zdaniem autorów raportu, wybory są nadal głównym celem ataków dezinformacyjnych, co stanowi krytyczny problem w obszarze cyberzagrożeń. Zagrożenie to rośnie dodatkowo wraz z upowszechnianiem się technologii generatywnej sztucznej inteligencji.