cover
10.02.2022
forumIdei

Lokalne społeczności a pandemia. Przykłady innowacji społecznych

  • Ryszard Łuczyn

Zarówno małe gminy, jak i miasta, konfrontując się z brakiem procedur, niedostępnością sprzętu czy niedostatecznym finansowaniem musiały znaleźć sposoby na funkcjonowanie i zapewnianie usług dla mieszkańców w czasie pandemii.

Przykłady innowacji społecznych zebrane dzięki ankiecie wysłanej w 2021 do wszystkich gmin w Polsce i w konsultacjach z organizacjami oraz samorządowcami uczestniczącymi w Akcji Masz Głos oraz Pracowni Samorządowej zebrał i zanalizował Ryszard Łuczyn.

Powstała też pierwsza wersja mapy pokazującej geograficzny rozkład analizowanych innowacji.
Zachęcamy do jej uzupełniania przez nadsyłanie propozycji na adres: [email protected].