cover
04.11.2021
Pakty uczciwości

Ewaluacja pilotażu Paktu Uczciwości. Raport końcowy

  • Marek Dudkiewicz

Raport dotyczący przebiegu pilotażu Paktu Uczciwości w Polsce, opisujący zidentyfikowane problemy w jego implementacji, osiągnięte efekty oraz pomysły, w jaki sposób narzędzie takie jak pakt uczciwości mogłoby być wdrażane w przyszłości w Polsce.