cover
15.06.2023
forumIdei

Dyrektywa Unii Europejskiej – ważny krok w kierunku jednolitej polityki. Komentarz

  • Grzegorz Makowski

Projekt nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania korupcji to powrót do idei jednolitej unijnej polityki antykorupcyjnej. Dla obecnego polskiego rządu, który za nic ma praworządność, transparentność i rozliczalność dyrektywa może jednak okazać się kolejnym wyzywaniem.

Wbrew temu, co próbują opinii publicznej wmówić politycy obozu rządzącego, Unia Europejska jest liderem wśród organizacji międzynarodowych, jeśli chodzi o tworzenie i wdrażanie rozwiązań antykorupcyjnych. I choć działania UE w tym obszarze mogłyby być lepiej skoordynowane i bardziej efektywne, to nie można mówić, że Unia ignoruje ten problem i nie podejmuje wysiłków, aby go ograniczyć – w przeciwieństwie do wielu państw członkowskich UE, w tym Polski czy Węgier, które akurat z korupcją mają ogromny, systemowy kłopot.