06.12.2017

Teza o masowym fałszowaniu wyników wyborów w 2014r. nie znalazła żadnego potwierdzenia w dowodach

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w debacie publicznej tez, jakoby w wyborach samorządowych 2014r dochodziło do masowych fałszerstw, Fundacja przypomina, iż nie istnieją żadne dowody potwierdzające to zjawisko. Zespół ekspertów Fundacji szczegółowo przebadał karty użyte w wyborach 2014r. (52 tys. kart do głosowania ze 100 losowo wybranych obwodów z całej Polski). Wyniki są jednoznaczne: Liczba głosów nieważnych oddanych bez żadnych skreśleń (tzw. pustych) była w 2014 zbliżona do liczby z 2010. Przyczyną wzrostu liczby głosów nieważnych na niespotykaną do tej pory skalę, było dwuipółkrotnie częstsze zaznaczanie na karcie do głosowania więcej niż jednego kandydata. Było to spowodowane zastosowaniem kart do głosowania w formie broszury (tzw. książeczek) i nieprecyzyjna instrukcja dla wyborców.
Informacja prasowa [PDF] [DOC]

Więcej informacji:
Marzena Płudowska
Fundacja im. Stefana Batorego
[email protected]
+48 508 850 464