19.07.2017

Opinia prawna Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

18 lipca 2017 Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego przesłał na ręce Marszałka Sejmu i parlamentarzystów opinię prawną w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Zdaniem ekspertów projektowana regulacja jest sprzeczna z konstytucyjnym nakazem działania na rzecz dobra wspólnego, podważa stabilność państwa oraz bezpieczeństwo jego obywateli, prowadząc do naruszenia istoty konstytucyjnego prawa do sądu oraz rodząc istotne ryzyko dla procesu oceny ważności wyborów parlamentarnych i zachowania w nich standardów demokratycznych. 

[Informacja prasowa DOC], [Informacja prasowa PDF]