07.02.2017

Limit kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów niezgodny z Konstytucją.

Prof. Hubert Izdebski przygotował dla Fundacji Batorego ekspertyzę nt. zgodności z Konstytucją propozycji wprowadzenia ograniczenia kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Według eksperta takie działanie byłoby sprzeczne z art. 62, który zapewnia czynne prawo wyborcze, oraz z art. 60 zapewniającym obywatelom polskim  prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach [Informacja prasowa PDF 785 KB]