03.09.2021

Kapituła Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin ogłasza nominacje do Nagrody za działania na rzecz uchodźców i uchodźczyń

Nominowani:

Elmi Abdi z Fundacji dla Somalii, za wsparcie osób z doświadczeniem migracji przymusowej, szczególnie z krajów Afryki i krajów muzułmańskich, prowadzenie międzykulturowych lekcji o Afryce.

Khedi Alieva z Fundacji Kobiety Wędrowne, za działania na rzecz społeczności przymusowych migrantów i migrantek, w szczególności kobiet i dzieci z Czeczenii i innych krajów Kaukazu i Azji Centralnej.

Piotr Bystrianin z Fundacji Ocalenie, za stałe i wieloletnie wsparcie cudzoziemek i cudzoziemców mieszkających w Polsce (w tym szczególnie uchodźczyń i uchodźców).

Agnieszka Kosowicz z Fundacji Polskie Forum Migracyjne, za długoterminowe wsparcie osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa, odpowiadanie na potrzeby grup niezauważanych, uczenie komunikacji międzykulturowej.

Ewa Kozdraj ze Stowarzyszenia „Dla Ziemi”, za działania na rzecz migrantów i uchodźców na Lubelszczyźnie, szczególnie na rzecz kobiet i dzieci przebywających w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Łukowie i Bezwoli.

Marysia Złonkiewicz z inicjatywy Chlebem i Solą, portalu uchodźcy.info, Fundacji Polska Gościnność, za prowadzenie autorskiego programu pomocy edukacyjnej dla dzieci, wsparcie osób z doświadczeniem uchodźczym w pokonywaniu trudów codziennego życia w Polsce.

Nagroda w wysokości 30 tys. zł, ufundowana przez rodzinę zmarłej w 2020 roku Olgi Kersten-Matwin, psycholożki i psychoterapeutki, specjalizującej się w pomocy osobom z doświadczeniem traumy i stresu pourazowego, zostanie wręczona 17 września o godz. 17.30 w siedzibie Fundacji Batorego w rocznicę urodzin patronki Funduszu.

Ogłoszeniu laureata/ki i wręczeniu Nagrody towarzyszyć będzie debata „Uchodźca, imigrant, gość – między prawem moralnym, prawami człowieka a racją stanu” którą poprowadzi prezes Fundacji Batorego Edwin Bendyk.  Debata będzie transmitowana na żywo w mediach społecznościowych.

„Olga nie miała doświadczenia uchodźcy, ale po wyjeździe do Kanady poznała smak adaptacji w innym, zupełnie różnym społeczeństwie. Może dlatego była bliska łez, gdy w 2017 roku Donald Trump polecił zamykać w klatkach meksykańskie dzieci-uchodźców. Współczucie i działanie – o to właśnie chodzi w Nagrodzie Olgi Kersten-Matwin. Chcemy jej imieniem uczcić małą grupę Polek i Polaków, którzy nie ograniczają się do współczucia i którzy na własnym przykładzie pokazują innym jak działać, aby ulżyć doli wyklętych naszej epoki” – objaśnia cel Nagrody Stanisław Matwin, mąż Olgi, fundator i pomysłodawca uczczenia w ten sposób Jej pamięci.

Kandydatury do Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin mogły zgłaszać organizacje społeczne, osoby i instytucje, które działają na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, współpracowały z takimi osobami lub znają je z bezpośredniego doświadczenia, w tym jako odbiorcy i odbiorczynie świadczonej pomocy. Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele fundatora oraz przedstawiciele Fundacji Batorego. Do Kapituły, po pierwszym roku jej działania, dołączy także laureat/ka nagrody z poprzedniego roku.

Więcej o Funduszu im. Olgi Kersten-Matwin

Agnieszka Zowczak
Fundusze powierzone
Fundacja im. Stefana Batorego
tel. 22 536 02 00, [email protected]