09.10.2017

Jak zmieniać prawo wyborcze. Doświadczenia porównawcze – ekspertyza

W opinii publicznej od pewnego czasu słyszymy, iż obóz rządzący przymierza się do zmian w ordynacji wyborczej. Ekspert Fundacji Batorego dr hab. Bartłomiej Michalak z UMK w Toruniu dokonał analizy najlepszych praktyk zmian systemu wyborczego.
Ekspert jako wzór przedstawił Nową Zelandię gdzie najpierw przeanalizowano wady obowiązującej regulacji, przetestowano potencjalne alternatywy, ustalono cele, które powinien spełniać system wyborczy (sprawiedliwy podział mandatów, skuteczna reprezentacja mniejszości, zapewnienie reprezentacji terytorialnej, efektywnie działające partie, parlament i rząd, wysoki poziom poparcia społecznego dla nowych zasad). Następnie powołano specjalną komisję złożoną z ekspertów i praktyków oraz zorganizowano 3 referenda. Wszystko trwało wiele lat, lecz ordynacja została napisana >dla obywateli<, nie polityków.
Informacja prasowa [PDF], Informacja prasowa [DOC].
Ekspertyza dr. hab. Bartłomieja Michalaka Jak zmieniać prawo wyborcze. Doświadczenia porównawcze [PDF].