26.01.2017

Czy potrzebujemy ograniczenia liczby kadencji w samorządzie?

Prof. Paweł Swianiewicz i dr Adam Gendźwiłł przeanalizowali propozycję wprowadzenia limitu ośmiu lat sprawowania władzy w samorządzie. Okazuje się, że jest to bardzo rzadkie zjawisko w skali europejskiej. Wprowadzenie kadencyjności jest rozwiązaniem prostym, ale nieodpornym na pozorowaną rotację władzy. Istnieje realne zagrożenie, że jego nagłe wprowadzenie może pozbawić mniejsze społeczności zdolnych przywódców. Lepszym rozwiązaniem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, dowartościowanie i wzmocnienie roli radnych. A co najważniejsze: ustrój samorządowy należy zmieniać ostrożnie i w długim horyzoncie czasowym.