24.07.2017

Apel Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego do Prezydenta RP o powstrzymanie wejścia w życie ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych

24 lipca 24 minuty po północy przekazaliśmy Prezydentowi RP apel [doc] członków Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego o powstrzymanie wejścia w życie:

  • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym
  • ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustawy
  • ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Członkowie Zespołu uważają, że ustawy te ingerują w fundamentalne wartości konstytucyjne i podważają zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.
Do apelu dołączono opinie Zespołu o w/w ustawach.
Dokumenty te dostępne są pod poniższymi linkami:

Apel: http://bit.ly/Batory_ZEP-Apel
SN:
http://bit.ly/Batory_ZEP-SądNajwyższy
KRS:
http://bit.ly/Batory_ZEP-KRS
USP:
http://bit.ly/Batory_ZEP-SądyPowszechne