Anna Dąbrowska – działaczka na rzecz praw człowieka, animatorka społeczna, prezeska lubelskiego stowarzyszenia Homo Faber. Jedna z założycielek Grupy Granica działającej na polsko-białoruskiej granicy, autorka licznych tekstów i artykułów o tematyce migracyjnej. 

Izabela Jaśkowiak – prezeska Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harangos, członkini zespołu ekspertów działających na rzecz społeczności romskiej z Ukrainy, tłumaczka języka romani, asystentka socjalna.

Darin Loka tłumacz języka arabskiego, sorani, kurmanji i angielskiego, wspierający osoby z doświadczeniem migracji. Zaangażowany w pomoc podczas kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Współzałożyciel Stowarzyszenia Mova – język bez barier. Przygotowywał posiłki dla osób przekraczających granice – polsko-białoruską i polsko-ukraińską.

Tomasz Musiuk – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Wraz z zespołem lekarzy i personelu medycznego udziela pomocy osobom na granicy polsko-białoruskiej. 

Tahmina Rajabova – mentorka kulturowa w Fundacji Ocalenie, tutorka dzieci i młodzieży. Tłumaczka języka tadżyckiego, dari, perskiego, rosyjskiego oraz angielskiego zaangażowana w działania na rzecz wspierania osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Koordynatorka projektów wspierających edukację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i nauczycieli. 

Nazwisko Laureata/ki Nagrody wynoszącej 30 tys. zł – ufundowanej przez rodzinę zmarłej w 2020 roku Olgi Kersten-Matwin, psycholożki i psychoterapeutki, specjalizującej się w pomocy osobom z doświadczeniem traumy i stresu pourazowego – zostanie ogłoszone 17 września 2023 podczas uroczystego wręczenia Nagrody.

Więcej o Funduszu im. Olgi Kersten-Matwin na stronie.

Zgłoszenia przesyłać mogą organizacje społeczne oraz osoby i instytucje, które działają na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, współpracowały z takimi osobami lub znają je z bezpośredniego doświadczenia, w tym jako odbiorcy i odbiorczynie świadczonej pomocy.

Laureatkami Nagrody w 2022 roku zostały ex aequo: Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Joanna Talewicz z Fundacji w Stronę Dialogu.

Olga Kersten-Matwin była psycholożką i psychoterapeutką, autorką książki „Córki i matki. 9 składników serdeczności”. Specjalizowała się w pomocy psychoterapeutycznej dla osób z doświadczeniem traumy i stresu pourazowego oraz we wsparciu osób pomagającym uchodźcom i migrantom z rejonów konfliktu. Zmarła 23 lipca 2020 roku.

„Olga nie miała doświadczenia uchodźcy, ale po wyjeździe do Kanady poznała smak adaptacji w innym, zupełnie różnym społeczeństwie. Może dlatego była bliska łez, gdy w 2017 roku Donald Trump polecił zamykać w klatkach meksykańskie dzieci-uchodźców. Współczucie i działanie – o to właśnie chodzi w Nagrodzie Olgi Kersten-Matwin. Chcemy Jej imieniem uczcić grupę Polek i Polaków, którzy nie ograniczają się do współczucia i którzy na własnym przykładzie pokazują innym jak działać, aby ulżyć doli wyklętych naszej epoki” – objaśnia cel Nagrody Stanisław Matwin, mąż Olgi, fundator i pomysłodawca uczczenia w ten sposób Jej pamięci.

Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą laureatki Nagrody z ubiegłego roku, przedstawiciele fundatora i Fundacji Batorego.

Więcej informacji i regulamin: https://www.batory.org.pl/fundusze-powierzone/fundusz-im-olgi-kersten-matwin/

Nagrodę im. Olgi Kersten-Matwin – przyznawaną za działania na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i przymusowej migracji, szczególnie dzieci i młodzieży, przebywających w Polsce – otrzymały Aleksandra Chrzanowska, członkini Zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, za zaangażowanie na granicy polsko-białoruskiej, opracowanie systemu pomocowego i działania w Grupie Granica i Joanna Talewicz, prezeska Zarządu Fundacji w Stronę Dialogu, za stałą pomoc integracyjną, edukacyjną, psychologiczną, prawną i aktywizacyjną dla osób uchodźczych pochodzenia romskiego z Ukrainy.

W dyskusji „Nieobecna. Polska polityka migracyjna” udział wzięli Aleksandra Chrzanowska (tegoroczna Laureatka), Maria Złonkiewicz (zeszłoroczna Laureatka) oraz Magdalena Biejat (posłanka na Sejm RP, Lewica) i Michał Szczerba (poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska). Prowadzenie: Agnieszka Lichnerowicz.

Zofia Winawer, członkini Kapituły

Beata Siemaszko i Aleksandra Chrzanowska

W imieniu Joanny Talewicz Nagrodę odebrał Gniewko Falana i zespół Fundacji w Stronę Dialogu

Paulina Kremer

Tomasz Sieniow

Jana Szostak

Dyskusję prowadziła Agnieszka Lichnerowicz

Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji Batorego

 

Nominacje do Nagrody otrzymali:

Igor Horków, przewodniczący przemyskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce, za koordynację pracy wolontariuszy zaangażowanych w niesienie wszechstronnej pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie oraz stworzenie punktu noclegowego i informacyjnego w Przemyślu.

Paulina Kremer, społeczniczka i aktywistka, za organizację – we współpracy ze społecznością lokalną – kompleksowego punktu informacyjno-pomocowego dla uchodźców z Ukrainy przyjeżdżających do Tczewa i okolic: Migrant Info Point.

Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, mieszkanka Podlasia, za niesienie wszechstronnej pomocy, organizację wsparcia prawnego, psychologicznego i rzeczowego dla uchodźców oraz wparcie aktywistek i aktywistów wiedzą i doświadczeniem.

Beata Siemaszko, mieszkanka Podlasia, za setki interwencji i kompleksową pomoc udzielaną na granicy polsko-białoruskiej dzieciom i osobom dorosłym z całego świata.

Tomasz Sieniow, prawnik kierujący Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Sekcją Uchodźczą Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Lublinie, za stałe i wieloletnie zaangażowanie w poradnictwo prawne dla migrantów i uchodźców.

Jana Shostak, polsko-białoruska aktywistka i artystka intermedialna, za społecznie zaangażowany performance, sztukę wideo i sztukę Internetu poruszającą kwestię praw kobiet, migrantek i uchodźczyń.

Fundusz im. Olgi Kersten-Matwin został utworzony przez rodzinę zmarłej 23 lipca 2020 roku Olgi Kersten-Matwin, psycholożki i psychoterapeutki, specjalizującej się w pomocy psychoterapeutycznej dla osób z doświadczeniem traumy i stresu pourazowego oraz we wsparciu dla osób pomagających uchodźcom i migrantom z rejonów konfliktu. Ze środków Funduszu – zgodnie z życzeniem darczyńcy – finansowana jest coroczna nagroda w wysokości 30 000 zł.

 

 

Aleksandra Chrzanowska została nagrodzona za zaangażowanie na granicy polsko-białoruskiej, opracowanie systemu pomocowego i działania w Grupie Granica. Joanna Talewicz została nagrodzona za stałą pomoc integracyjną, edukacyjną, psychologiczną, prawną i aktywizacyjną dla osób uchodźczych pochodzenia romskiego z Ukrainy.

Nagroda w wysokości 30 tysięcy złotych – w tym roku podzielona na dwie części po 15 tysięcy złotych – ufundowana jest z prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego Funduszu utworzonego przez rodzinę zmarłej 23 lipca 2020 roku Olgi Kersten-Matwin, psycholożki i psychoterapeutki, specjalizującej się w pomocy psychoterapeutycznej dla osób z doświadczeniem traumy i stresu pourazowego oraz we wsparciu osób pomagających uchodźcom i migrantom z rejonów konfliktu.

22 września zapraszamy na relację z uroczystego wręczenia Nagrody, której towarzyszyć będzie dyskusja „Nieobecna. Polska Polityka Migracyjna”, w której udział wezmą, oprócz Laureatek także Magdalena Biejat (posłanka na Sejm RP, Lewica), Michał Szczerba (poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska) oraz Maria Złonkiewicz (laureatka Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin 2021, członkini Kapituły Nagrody). Spotkanie prowadzi Agnieszka Lichnerowicz (Tok FM). Transmisja z wydarzenia dostępna będzie na profilu Fundacji Batorego na Facebooku.

Kandydatury do Nagrody zgłosiły organizacje społeczne, osoby i instytucje, które działają na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, współpracują z takimi osobami lub znają je z bezpośredniego doświadczenia, w tym jako odbiorcy i odbiorczynie świadczonej pomocy. Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele fundatora oraz przedstawiciele Fundacji Batorego. W tym roku w skład Kapituły weszli i weszły: Khedi Alieva (laureatka Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin 2021), Stanisław Matwin (mąż Olgi Kersten-Matwin), Mamadou Diouf, Marta K. Nowak, Zofia Winawer, Maria Złonkiewicz (laureatka Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin 2021), Agnieszka Zowczak (Fundacja Batorego).

Nominowani i nominowane do Nagrody w tym roku były także:

Igor Horków, przewodniczący przemyskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce, za koordynację pracy wolontariuszy zaangażowanych w niesienie wszechstronnej pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie oraz stworzenie punktu noclegowego i informacyjnego w Przemyślu.

Paulina Kremer, społeczniczka i aktywistka, za organizację – we współpracy ze społecznością lokalną – kompleksowego punktu informacyjno-pomocowego dla uchodźców z Ukrainy przyjeżdżających do Tczewa i okolic: Migrant Info Point.

Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, mieszkanka Podlasia, za niesienie wszechstronnej pomocy, organizację wsparcia prawnego, psychologicznego i rzeczowego dla uchodźców oraz wparcie aktywistek i aktywistów wiedzą i doświadczeniem.

Beata Siemaszko, mieszkanka Podlasia, za setki interwencji i kompleksową pomoc udzielaną na granicy polsko-białoruskiej dzieciom i osobom dorosłym z całego świata.

Tomasz Sieniow, prawnik kierujący Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Sekcją Uchodźczą Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Lublinie, za stałe i wieloletnie zaangażowanie w poradnictwo prawne dla migrantów i uchodźców.

Jana Shostak, polsko-białoruska aktywistka i artystka intermedialna, za społecznie zaangażowany performance, sztukę wideo i sztukę Internetu poruszającą kwestię praw kobiet, migrantek i uchodźczyń.

 

Więcej o Funduszu im. Olgi Kersten-Matwin.

Fot. Aleksandry Chrzanowskiej: Karol Grygoruk