forumIdei demografia
26.04.2024

Czy i kogo zaktywizuje program Aktywny Rodzic?

„Aktywny Rodzic” to nazwa programu zawierającego pakiet rozwiązań ukierunkowanych na wspieranie aktywności zawodowej rodziców dzieci w wieku 12-35 miesięcy, odpowiadający na lukę w systemie wsparcia pomiędzy zakończeniem urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego a rozpoczęciem opieki przedszkolnej dla dzieci powyżej 3. roku życia. Projekt ustawy wprowadzającej program pojawił się na początku kwietnia i od razu wzbudził szerokie zainteresowanie opinii publicznej. Proponowane rozwiązanie składa się z trzech komponentów: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku, aktywnie w domu. Trzy komponenty odzwierciedlają trzy różne wybory w zakresie opieki nad dzieckiem, jakie podejmują rodzice.