forumIdei media
13.02.2024

Jak zbudować państwo podmiotowej cyfryzacji?

Zjawisko rozwoju nowych technologii nie już tylko tematem niszowym, którym zajmuje się garstka ekspertów i ekspertek. Wpływ narzędzi cyfrowych jest wyraźny w zasadzie w każdym przejawie działalności państwa i społeczeństwa. W edukacji, ochronie zdrowia i środowiska, ekonomii i gospodarce czy w wymiarze sprawiedliwości. Z tego powodu należy rozważać to zjawisko z punktu widzenia polityk publicznych i synchronizować działania władz w zakresie przewidywania i planowania wpływu technologii na państwo.