forumIdei edukacja
24.01.2024

Skutki ukrytej prywatyzacji w polskiej szkole

W 2019, w roku szkolnym kumulacji roczników po reformie likwidującej gimnazja, forumIdei Fundacji Batorego przeprowadziło badanie, które pokazało, że mimo stosunkowo niewielkiej liczby uczniów szkół prywatnych blisko 30% rodziców posyła dzieci na płatne korepetycje. Ostatnie badanie wydatków rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2023/2024, przeprowadzone przez CBOS, dowodzi, że „ukryta prywatyzacja”, czyli uzupełnianie oferty publicznego systemu edukacji zajęciami opłacanymi z własnej kieszeni, postępuje.