forumIdei wybory
11.10.2023

Gracze na dopingu, czyli o nierówności wyborów

Czy wybory będą równe? Obserwacja rządów Zjednoczonej Prawicy pozwala na negatywną odpowiedź. Rząd ma w ręku instrumenty i wpływy, które znacznie wykraczają poza ramy tego, co dopuszczalne w demokratycznym państwie prawa. Co więcej, konsekwentnie wykorzystuje je na rzecz interesu partyjnego, a nie dobra wspólnego. To stawia konkurentów politycznych w dużo gorszej pozycji i powoduje, że wyborczy wyścig nie jest prowadzony w duchu fair play – pisze na bloguIdei Krzysztof Izdebski.