forumIdei samorząd
18.09.2023

Indeks Samorządności. Druga edycja 2023

Publikujemy drugą edycję Indeksu Samorządności, opracowanego w oparciu o dane za rok 2022. W 2022 nastąpiło dalsze ograniczenie autonomii gmin i miast na prawach powiatu. Opracowany przez ekspertów Fundacji Batorego system wskaźników – Indeks Samorządności – spadł z 55,74 w 2021 do 51,91 w 2022. Dla porównania, Indeks Samorządności dla roku 2014 wynosił 73,6.