forumIdei Ukraina
28.08.2023

Spór o ukraińskie zboże – jakie są rzeczywiste polskie interesy?

Polski rząd zapomniał, że ukraiński czarnoziem to nie tylko element twórczości polskich romantyków, ale realność, którą trzeba wziąć pod uwagę, jeśli myśli się o integracji Ukrainy z Unią Europejską. Spór Polski z Ukrainą o eksport ukraińskich produktów rolnych jak w soczewce pokazuje wpływ myślenia populistycznego na polską politykę zagraniczną i szerzej – politykę europejską.