forumIdei społeczeństwo
16.05.2023

Wspierajmy seniorów albo szykujmy się na kryzys

Pod koniec marca Eurostat opublikował najnowszą prognozę demograficzną dla EU i krajów członkowskich. Zgodnie z obliczeniami unijnego urzędu statystycznego Polska znalazła się w grupie 13 krajów europejskich, w których do 2050 roku na każdą osobę w wieku 65+ będą przypadały mniej niż dwie osoby w wieku produkcyjnym. To oznacza, że już dziś powinniśmy przygotować się na głębokie zmiany gospodarcze i społeczne, jakie pociągnie za sobą tak duża zmiana w strukturze ludności.