Fundusze Powierzone Ukraina
27.04.2023

Ogłoszenie wyników konkursu na inicjatywy integracyjne w społecznościach lokalnych

Ogłosiliśmy dziś listę 30 organizacji społecznych, które otrzymały dotacje z Funduszu solidarności z Ukrainą, w którym oferujemy pomoc organizacjom podejmującym działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym poprzez tworzenie miejsc i przestrzeni sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się i akceptacji oraz zapobiegania konfliktom na tle kulturowym i dyskryminacji.