forumIdei polityka wewnętrzna
03.02.2023

Równość rodzicielska do poprawy

Sejm z półrocznym opóźnieniem zajął się ustawą, która ma wdrożyć w Polsce unijną Dyrektywę work-life balance. Jej najważniejszym celem jest osiągnięcie większej równości na rynku pracy między kobietami i mężczyznami poprzez sprawiedliwszy podział obowiązków opiekuńczych nad dziećmi.