Dotacje aktywność obywatelska
01.02.2023

Dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych

Zapraszamy organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą. Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 tys. zł otrzymać można na działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa i działania skierowane do społeczności przyjmującej np. informacyjne i aktywizujące. Na wnioski czekamy do 28 lutego.