forumIdei sądownictwo
23.01.2023

Stanowisko ZEP dotyczące nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z 13 grudnia 2022 r.

Apelujemy, zwłaszcza do Senatu, o przyjęcie systemowych rozwiązań prawnych dotyczących statusu sędziów powołanych przez niespełniającą wymogów niezależności KRS, które sprawią, że wykonane zostaną w duchu lojalności zobowiązania międzynarodowe dotyczące niezależności sądownictwa, którymi Polska jest związana.