Bez kategorii Europa Wschodnia
03.03.2022

Uruchamiamy Fundusz Solidarności z Ukrainą

Przekażemy 2,5 miliona złotych na wsparcie instytucjonalne dla organizacji społecznych, które w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Dotacje z Funduszu Solidarności z Ukrainą otrzymać mogą organizacje świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową dla osób przekraczających granicę, a także oferujące długoterminowe wsparcie podczas ich pobytu w Polsce (w tym pomoc w znalezieniu zakwaterowania i zatrudnienia, opieki na dziećmi, adaptacji w nowych warunkach, etc.).