Oświadczenia ekologia
31.10.2021

Apel o wprowadzenie kryterium klimatycznego do Oceny Skutków Regulacji

Wspólnie z innymi organizacjami społecznymi podpisaliśmy apel do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie kryterium klimatycznego jako obowiązkowego elementu Oceny Skutków Regulacji. Apelujemy, aby obecnie funkcjonujący formularz Oceny Skutków Regulacji, w części dotyczącej wpływu projektowanej na środowisko naturalne, został uzupełniony o ocenę, w jaki sposób dany projekt regulacji wpłynie na realizację celów redukcji emisji do 2030 roku i celu neutralności klimatycznej do 2050 roku.