Bez kategorii aktywność obywatelska
08.10.2021

W obronie obecności Polski w Unii

Żadne argumenty nie usprawiedliwiają politycznej instrumentalizacji spraw najważniejszych dla Polek i Polaków, a do takich należy niewątpliwie przynależność Polski do Unii Europejskiej i europejskiej przestrzeni wartości. Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 7 października zbliżyło nas niebezpiecznie do granicy, której przekroczenie oznaczać będzie wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Nie chcemy jej przekraczać, trwamy przy swoim wyborze, chcemy pozostać w Europie – piszą we wspólnym stanowisku Edwin Bendyk, Prezes Zarządu oraz Andrzej Rychard, Przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego.