Społeczeństwo demografia
10.09.2021

blogIdei: Zignorowane wyzwanie demografii

Według scenariusza Eurostatu w latach 2020-2050 liczebność Polek i Polaków zmaleje o blisko 4 miliony, jednocześnie grupa osób w wieku 65+ wzrośnie o 3,3 mln. Oznacza to, że osoby starsze niż 65 lat będą stanowiły w 2050 roku ponad 30% populacji, w porównaniu z niecałymi 20% – dziś. Będzie nas wyraźnie mniej i będzie wśród nas coraz więcej seniorów – pisze Paweł Marczewski.