Społeczeństwo polityka wewnętrzna
20.07.2021

blogIdei: Dziurawe państwo opiekuńcze

Narzekano, że Tarcze Antykryzysowe w wielu przypadkach nie działały i nie zapewniały należytej ochrony. Społeczne osłony, mające chronić najuboższych i najmocniej dotkniętych trudną sytuacją na rynku pracy w czasie pandemii, okazały się w porównaniu z nimi zrobione z kartonu – pisze Paweł Marczewski na #blogIdei.