Polska w świecie społeczeństwo
28.06.2021

Młodzi a migracje – oczywiste i nieoczywiste relacje

Niezależnie od generalnie pozytywnej oceny krótkookresowych konsekwencji masowej mobilności po 2004 roku sprawą nieoczywistą pozostają efekty długookresowe – te związane z procesami demograficznymi, zmianami strukturalnymi polskiego rynku pracy czy wreszcie sferą postaw i zachowań społecznych – pisze Paweł Kaczmarczyk.