Społeczeństwo aktywność obywatelska
24.03.2021

Petycja: dostęp do informacji publicznej

Wspólnie z innymi organizacjami społecznymi zwracamy się do Prezes Sądu Najwyższego z petycją o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Szeroki dostęp do informacji publicznej, w tym wiedza o tym, kto z imienia i nazwiska odpowiada za określone decyzje, to warunek rozliczalności i odpowiedzialności władzy na każdym szczeblu.