Kraj prawo
18.01.2021

Eksperci o zmianie Kodeksu w sprawach o wykroczenia

Proponowana nowelizacja jest przejawem przedmiotowego traktowania obywateli korzystających ze swoich praw i wolności oraz oczekujących, że wątpliwości odnośnie do legalności ich działań będą wyjaśniane w uczciwym postępowaniu przed niezależnymi i bezstronnymi organami – piszą w oświadczeniu eksperci ZEP.