Społeczeństwo aktywność obywatelska
02.11.2020

blogIdei: Polityka i prowokacja

Mamy sytuację nadzwyczajną. Odpowiedzią nie jest polityka stanu nadzwyczajnego, ale poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za dobro wspólne i los naszego kraju, szacunek dla ładu konstytucyjnego i zasad państwa prawnego, jakim jest Rzeczpospolita – pisze Edwin Bendyk.