Kraj aktywność obywatelska
27.10.2020

Oświadczenie w sprawie protestów po wyroku TK

W sytuacji narastającego kryzysu wywołanego przez pandemię potrzebujemy w Polsce jedności i solidarności, a nie działań powiększających i tak już głębokie podziały społeczne – piszą we wspólnym oświadczeniu Edwin Bendyk – prezes Zarządu Fundacji Batorego oraz Andrzej Rychard – przewodniczący Rady Fundacji.