Polska w świecie demokracja
21.10.2020

Bułgaria: jak zawłaszczyć państwo i zyskać przychylność Brukseli?

W Bułgarii deficyt praworządności wynika nie tyle z ambicji władz do przeprowadzenia antyliberalnej rewolucji (jak choćby na Węgrzech), ile z pragmatyzmu elit skupionych na „por­waniu państwa” – pisze Spasimir Domaradzki.