Polska w świecie demokracja
14.10.2020

Na ostatniej prostej: unijny mechanizm ochrony rządów prawa

Ani właśnie ogłoszony raport Komisji Europejskiej o stanie rządów prawa w UE, ani też aktualna wersja projektu rozporządzenia wprowadzającego mechanizm warunkowości wypłaty środków unijnych nie są adekwatne do skali problemu – piszą Piotr Buras i Szymon Ananicz.