Społeczeństwo prawo
25.09.2020

Stanowisko w sprawie przedłużenia kadencji RPO

Wniosek grupy posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika jest bezzasadny i stanowi nadużycie prawa – dowodzi Zespół Ekspertów Prawnych.