Społeczeństwo aktywność obywatelska
14.09.2020

Dotacje na wyzwania związane z pandemią

Przyznaliśmy ostatnią transzę dotacji w Funduszu Solidarnościowym Działaj Dalej, który uruchomiliśmy w odpowiedzi na problemy związane z pandemią koronawirusa. Przyznaliśmy w nim 49 dotacji na łączną kwotę 1,3 mln zł. Organizacje społeczne złożyły 320 wniosków.