Polska w świecie demokracja
14.08.2020

Kryzys polityczny i społeczne przebudzenie Białorusi

Obecnie na Białorusi doszło do najwyższego stopnia kryzysu politycznego, jeśli nie zupełnej zapaści w przestrzeni politycznej. Społeczeństwo jest przekonane, że wybory zostały sfałszowane – pisze Pauluk Bykouski, dziennikarz, akredytowany przy MSZ Białorusi w charakterze korespondenta „Deutsche Welle”.