Społeczeństwo społeczeństwo
29.06.2020

Pierwsze dotacje z Funduszu Solidarnościowego

Przyznaliśmy pierwsze dotacje z Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej. Wsparcie na łączną kwotę 440 tys. zł otrzymało 15 organizacji, które złożyły wnioski do 16. czerwca. Wnioski do Funduszu przyjmujemy mailowo do 30 listopada.