forumIdei Polska
27.04.2020

Przedwczesny wniosek Poczty Polskiej do samorządów

Publikujemy opinię prawną dr Tomasza Zalasińskiego w sprawie charakteru prawnego wniosku Poczty Polskiej S. A. o udostępnienie danych ze spisu wyborców, przedstawionego w dniu 24 kwietnia 2020 wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast.