Społeczeństwo
24.04.2020

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych

Zespół Ekspertów Prawnych informuje, że pogląd prawny przedstawiony przez Trybunał Konstytucyjny w rozstrzygnięciu z 20 kwietnia 2020, jest błędny z punktu widzenia przepisów i norm Konstytucji, a także dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego zgromadzonego do 2015 r.