forumIdei sygnaliści
10.04.2020

Bohaterowie nie mają głosu

Pracownicy służby zdrowia to bohaterowie naszych czasów. Ograniczanie wypowiedzi pracowników medycznych to pogwałcenie swobód obywatelskich, z konstytucyjnymi gwarancjami wolności słowa oraz prawa do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji włącznie – pisze Marcin Waszak.