forumIdei sygnaliści
06.04.2020

Sygnaliści w czasach pandemii

Wraz z 56 organizacjami z innych krajów podpisaliśmy apel o ochronę osób ujawniających nadużycia i zagrożenia w trakcie kryzysu pandemicznego. Przypadki zwolnień pracowników służby zdrowia za ujawniane przez nich zaniedbania, to praktyka niedopuszczalna z punktu widzenia konstytucyjnych gwarancji wolności słowa.