28 stycznia 2020
forumIdei
Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych

Seminarium dotyczące nadużyć w zamówieniach publicznych organizowane przez nas wspólnie z kancelarią Clifford Chance.

  • korupcja

28 stycznia 2020 r., godz. 10.30 – 14.30

Korupcja jest w zamówieniach publicznych czynnikiem ryzyka i niepewności. Jak szacuje Komisja Europejska w jej wyniku Unia może tracić ok. 5 miliardów euro rocznie. Korupcja podnosi koszty inwestycji i zarządzania procesem zakupowym. Ogranicza także dostęp do rynków i konkurencję, stanowi realne finansowe obciążenie dla konsumentów, rządów i obywateli. W jaki sposób jej przeciwdziałać, gdy zamówienie jest w trakcie realizacji?

Podczas seminarium swoim doświadczeniem podzielili się prawnicy, przedstawiciele zamawiających, wykonawców oraz organizacji społecznych. Opowiedzieli oni w jaki sposób rozpoznawać nadużycia w zamówieniach, jak ich unikać, a także jakie są obszary najczęściej na nie narażone. Na podstawie przykładów z praktyki zawodowej opowiedzieli również o najczęstszych obszarach nadużyć. Dzięki udziałowi gości z Transparency International, pokazana została również ogólnoeuropejska perspektywa.

Seminarium skierowane było do praktyków zajmujących się na co dzień prawem zamówień publicznych, prawników, urzędników, a także pracowników firm realizujących zamówienia ze środków publicznych i unijnych.

Nagranie z seminarium można zobaczyć na naszym profilu na Facebooku.

Program:
CZĘŚĆ I 10.30 – 10.35

Powitanie: Grzegorz Makowski, forumIdei Fundacji Batorego

10.35 – 11.00 Wykład wprowadzający „Ryzyka korupcyjne i ich prewencja w trakcie realizacji zamówienia”

  • Paweł Pogorzelski, adwokat w kancelarii Clifford Chance

11.00 – 12.30 Panel dyskusyjny Jakie nadużycia najczęściej zagrażają prawidłowej realizacji zamówień?

  • Michaela Rajkova, Transparency International Bulgaria
  • dr hab. Piotr Bogdanowicz, kancelaria Clifford Chance
  • Marcin Szymański, zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Moderacja: Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego

12.30 – 12.50 Przerwa kawowa

CZĘŚĆ II 12.50 – 14.20
Równoległe sesje warsztatowe:

1. Metodologia obywatelskiego monitoringu projektów infrastrukturalnych na podstawie doświadczeń polskich i bułgarskich paktów uczciwości. Na jakie obszary i ryzyka nadużyć zwracają uwagę społeczni obserwatorzy na etapie realizacji zamówienia? Skuteczność inicjatyw polegających na obywatelskiej obserwacji zamówień oraz ograniczenia i wyzwania z nimi związane. Porównanie metodologii monitoringu zamówień na projekty budowlane prowadzonego obecnie w Bułgarii i w Polsce.

sesja w języku angielskim, prowadzący: Grzegorz Makowski, Michaela Rajkova, Marcin Waszak

2. Zagrożenie korupcją i nadużyciami w zamówieniach publicznych – najczęstsze ryzyka i jak ich uniknąć z perspektywy organów ścigania Omówienie najczęstszych obszarów ryzyk nadużyć i korupcji w relacjach zamawiający – wykonawca. Opis i przykłady zachowań sprzyjających powstawaniu mechanizmów korupcyjnych. Jakie zachowania mogą wzbudzić zainteresowanie organów ścigania i dlaczego?

prowadzący: Krzysztof Krak

3. Europejskie środki przeciwdziałania nadużyciom w zamówieniach